Łomża  weterynarz

"ALFA" Gabinet Weterynaryjny

lek. wet. Sylwia Rutkowska

ul. Polowa 15/75

18-400 Łomża

Łomża  weterynarz

Łomża  weterynarz

Z kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii:

"Jako lekarz weterynarii przyrzekam, że w zgodzie z mym powołaniem, w trakcie pełnienia obowiązków zawodowych będę postępował sumiennie i zgodnie z aktualną wiedzą weterynaryjną, strzegł godności zawodu, przyczyniał się w miarę możliwości do postępu nauk weterynaryjnych, a także wykonywał obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz zasad Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii."

weterynarz

Polowa 15/75  Polowa 15/75 18-400 Łomża

1309042889_10 vetalfa@mylomza.pl

weterynarze w łomży600 230 353